Czy opłaca się posiadać uprawnienia na wózki widłowe?

W pracy na magazynie czy na placach budowy użytecznym narzędziem są wózki widłowe. Ten z pozoru prosty mechanizm musi być jednak obsługiwany przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Obecnie operator wózka widłowego to zawód bardzo pożądany. Warto zatem poważnie zastanowić się nad tym czy nie zainwestować w tego rodzaju kurs. Szczególnie przekonywujące muszą być następujące argumenty, które utwierdzą każdego w przekonaniu, iż zdobycie uprawnień na operatora wózka widłowego to wspaniała inwestycja.

1. Dodatkowe uprawnienia to dodatkowe pieniądze

Posiadając dodatkowe uprawnienia zyskujemy szansę zarobienia większych pieniędzy. Kursanci po zakończeniu szkolenia mogą wybierać w ofertach. Posiadanie uprawnień ma jeszcze jedną zaletę – w momencie, kiedy ktoś nie może znaleźć innej pracy docelowej to chwilowo może dorobić sobie właśnie w zawodzie operatora.

2. Praca także za granicą

Osoba, która zrobiła kurs na wózek widłowy i zdała egzamin Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się w posiadaniu dokumentu, który otwiera przed nią możliwość pracy w zawodzie operatora wózków widłowych w całej Unii Europejskiej. Nasze polskie legitymacje dozorowe honorowane są w prawie całej Europie – wyjątek stanowi np. Norwegia, która nie jest państwem unijnym.

3. Wiele różnych miejsc pracy

Zazwyczaj jest tak, iż określony zawód pozwala na pracę tylko i wyłącznie w jednej branży. W wypadku operatora wózków widłowych wygląda to inaczej. Wózek widłowy niezbędny jest w wielu magazynach oraz na halach – począwszy od bardzo małych dyskontów spożywczych, a skończywszy np. na dużych sklepach meblowych. Miejsc pracy dla operatora wózka jest więc mnóstwo.

4. Minimalne wymagania

Aby móc przystąpić do szkolenia na wózki trzeba spełnić tylko kilka podstawowych wymagań. Są to ukończone 18 lat, wykształcenie podstawowe, komplet badań lekarskich oraz zezwolenie lekarza medycyny pracy do wykonywania tego zawodu.

5. Ceny, na które każdy może sobie pozwolić

Kurs na operatora wózka nie jest inwestycją bardzo drogą – ceny wynoszą około 400 – 600 zł. Wiele firm szkoleniowych oferuje również nowe rozwiązanie – kursy płacone w ratach. Szkolenie można zrobić teraz, a cenę spłacić w określonym w umowie czasie.

6. Uprawnienia bez ograniczeń

Uprawnienia dają prawo do bezterminowego korzystania z wózków widłowych. Uprawnienia te ważne są bezterminowo. Oznacza to, iż kurs można zrobić teraz, a dokumenty nawet po pięciu lub dziesięciu latach od wydania będą wciąż aktualne.