Czy warto zagwarantować pracownikom kurs na wózek widłowy?

kurs na wózek widłowy

Obecnie wózki widłowe to bardzo popularne maszyny, wykorzystywane do transportowania różnego rodzaju towarów. Korzysta się z nich w centrach handlowych, dużych magazynach czy też przy imporcie oraz eksporcie. Z racji znacznego ułatwienia pracy przy ich pomocy, w cenie jest obecnie posiadanie uprawnień na ich obsługę.

Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Z racji kosztów związanych z takim kursem, wielu pracowników nie decyduje się na przystąpienie do niego. Tutaj zatem ogromną rolę odgrywa pracodawca, udostępniając środki na kursy rozwijające pracownika. W przypadku kursu na wózek widłowy, jego cena jest przede wszystkim uzależniona od kilku podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest lokalizacja ośrodka szkoleniowego, ilość kursantów oraz przede wszystkim kategoria uprawnień, jaką się wybiera.

Można zdecydować się na kategorię I WJO, II WJO bądź też III WJO. Pierwsza kategoria gwarantuje największe uprawnienia i możliwość poruszania się różnymi wózkami widłowymi. Kolejne kategorie natomiast mają już natomiast pewne ograniczenia, z którymi warto się zapoznać przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Im niższa kategoria, tym oczywiście również niższa cena kursu.

Podstawowe wymagania do kursu, to ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz dobry stan zdrowia, pozwalający na obsługę danej maszyny. Sam kurs przebiega bardzo sprawnie, podzielony jest na część praktyczną oraz teoretyczną. Podczas takiego kursu pracownik jest w stanie dowiedzieć się wszystkiego na temat działania, konserwacji czy też zasad BHP związanych z wózkami widłowymi. Całość kończy się właściwym egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Dlaczego warto inwestować w kursy na wózki widłowe dla pracowników?

Obecnie kurs na wózek widłowy to coś, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia pracodawcy. Nie każdy pracownik jest jednak w stanie pójść za własne pieniądze i doszkolić się w tym zakresie. Dlatego istotne jest inwestowanie w pracowników, zarówno tych młodych stażem, jak i mających już duże doświadczenie w firmie. Takie osoby bowiem mają już pewną wiedzę na temat działania przedsiębiorstwa a ich dodatkowe doszkolenie, zapewni usprawnienie pracy. Choć to inwestycja w człowieka, przynosi ona wymierne korzyści dla prowadzonego biznesu.