Gdzie zrobić kurs na wózek widłowy?

kurs na wózek widłowy

Kursy na wózki widłowe są bardzo popularne z tego względu, iż operatorzy tych pojazdów, są dość dobrze opłacani. Można stosunkowo szybko znaleźć pracę na takim stanowisku, ponieważ jest spore zapotrzebowanie w magazynach. I to nie tylko w Polsce, ale także i poza granicami kraju. Jednak przed przystąpieniem do takiego kursu warto się porządnie zastanowić, gdzie warto go zrobić.

Wybór odpowiedniego ośrodka szkoleniowego

Ośrodków szkolących operatorów nie brakuje. Jednak podstawą dobrych ośrodków jest to, iż nauczają one zgodnie z wymogami, jakie operatorom stawia Urząd Dozoru Technicznego. Sam kurs jest bowiem tylko i wyłącznie pierwszą częścią starania się o uprawnienia. Po kursie każdy kursant musi przystąpić do egzaminu, który odbywa się przed komisją UDT. Dlatego też wiedza, która zostanie przez niego wyniesiona z kursu, powinna być kompleksowa.

W wielu ośrodkach znaczącą część kursu przeznacza się na naukę teoretyczną, nieco pomijając kwestię praktyczną. Tymczasem egzamin przed komisją UDT tak jak i cały kurs, składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Dlatego kursant musi być dobrze przygotowany zarówno pod jednym, jak i pod drugim względem. Umiejętność poruszania się pojazdem, znajomość jego specyfikacji i ewentualnych zagrożeń związanych z jego obsługą, musi być na najwyższym poziomie.

Wybór ośrodka zatem zależy przede wszystkim od tego, czy respektuje on założenia UDT. Musi także stać na bardzo wysokiej pozycji w kwestii nauczania, z naciskiem na praktyczną stronę, która jest ważna podczas egzaminu. Nie można zapominać również o tym, iż wózki widłowe są różne i uprawnienia bardzo różnią się pomiędzy sobą. Dlatego wybierając ośrodek należy wziąć pod uwagę, czy ma on w swojej ofercie przygotowanie nas do obsługi wózków, którymi konkretnie chcemy posługiwać się w przyszłości. Uprawnienia można oczywiście z czasem poszerzać, ale na początku trzeba wybrać, jakie rodzaje wózków konkretnie nas interesują. Inne kwestie dotyczące chociażby ceny samego kursu czy też kadry, są kwestią wyboru indywidualnego.