Kto może obsługiwać wózek widłowy?

wózek widłowy

Choć wózek widłowy może wydawać się sprzętem dość prostym w obsłudze, zdecydowanie taki nie jest i nie każdy może go obsługiwać. Osoba zasiadająca za sterami takiej maszyny, musi spełnić kilka podstawowych warunków.

Wymagania dla operatorów wózków widłowych

Przede wszystkim taka osoba musi mieć ukończone 18 lat oraz mieć uprawnienia operatora wózka widłowego. Poza tym musi mieć także odbyte szkolenie BHP, wraz z instruktażem stanowiskowym. Musi zapoznać się z samą obsługą wózka oraz instrukcją transportu, który odbywa się wewnątrz zakładu. Taka osoba musi zostać zapoznana również z wszelkim ewentualnym ryzykiem, na które jest narażony operator wózka widłowego. Wymagane jest również zawsze aktualne orzeczenie lekarskie poświadczające iż nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, by dana osoba wykonywała tego typu pracę.

Jak można uzyskać uprawnienia operatora wózka widłowego?

Każde z tych wymagań jest niezwykle istotne, lecz najważniejsze jest posiadanie uprawnień na obsługę wózków widłowych, ponieważ to właśnie od tego wszystko się zaczyna. By móc przystąpić do takiego kursu należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz oświadczenie lekarskie, które potwierdza, że dana osoba może faktycznie operować takim wózkiem.

Cały kurs można podzielić na dwie podstawowe części: teoretyczną oraz praktyczną. W części praktycznej można dowiedzieć się jaka jest specyfika pojazdu, jak należy się z nim obchodzić itp. Porusza się także kwestie BHP i omawia wszelkie zagrożenia, które mogą być związane z pracą w tym charakterze. Część praktyczna obejmuje natomiast samą naukę obsługi pojazdu, poruszane są tematy związane z obowiązkami przy maszynie, jej ewentualnej naprawy itp.

Każdy taki kurs powinien kończyć się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Taki egzamin ma na celu potwierdzenie wiedzy i jeśli jego wynik jest pozytywny, wówczas kursant otrzymuje uprawnienia na obsługę wózków widłowych. Plusem jest to, iż takie uprawnienia są bezterminowe, dlatego nie trzeba cyklicznie ponownie zdawać egzaminu.