Kurs na wózki widłowe Gdańsk

wózki widłowe Gdańsk

Czym są wózki widłowe?

Wózki widłowe to inaczej wózki jezdniowe podnośnikowe. Służą one do przewozu towarów o znacznej masie, od kilkudziesięciu kilogramów do nawet kilkudziesięciu ton. Zazwyczaj transportowane przedmioty są ułożone na paletach i podnoszone za pomocą wideł, będących elementem pojazdu. Znajdź szkolenia na wózki widłowe Gdańsk!

Wózki widłowe są stosowane do transportu bliskiego, znajdując szerokie zastosowanie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, magazynach i fabrykach o dużej powierzchni czy firmach, zajmujących się składowaniem wielkogabarytowych i ciężkich rzeczy. Wózki widłowe mogą być wyposażone w różnego rodzaju napędy:

  • Elektryczny
  • Akumulatorowy
  • Diesla
  • Benzynowy
  • Gazowy – zasilany z butli.

Wyróżniamy także kilka typów wózków, ze względu na ich cechę eksploatacyjną: unoszące, podnośnikowe, naładowne, ciągnikowe i specjalne. Tego typu pojazdy, podobnie jak samochody – steruje się za pomocą kierownicy, pedału gazu i hamulca, czasami również sprzęgła. W przeciwieństwie do aut, są jednak znacznie zwrotniejsze, umożliwiając precyzyjne manewry. Kierowanie wózkiem widłowym wymaga posiadania stosownych umiejętności; specyfika jego pracy i zmienny środek ciężkości łatwo mogą doprowadzić do wypadków, stąd niezbędne jest odpowiednie szkolenie i posiadanie certyfikatu, uprawniającego do kierowania pojazdami bliskiego transportu. Można go zdobyć, uczestnicząc w odpowiednim kursie z obsługi wózków widłowych.

Kursy na wózki widłowe gdańsk

Chcąc legalnie poruszać się wózkiem widłowym, konieczne jest legitymowanie się stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Przystępując do kursu, możemy uzyskać uprawnienia w jednym z trzech zakresów:

  • I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane,
  • II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych,
  • III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane.

Zazwyczaj kursanci decydują się na uzyskanie certyfikatu kategorii II i III WJO. Są one niezwykle przydatne zarówno w czasie poszukiwania pracy, jak i w momencie konieczności podniesienia uprawnień, pozwalających poszerzyć kompetencje na obecnie zajmowanym stanowisku pracy. Kurs na wózki widłowe trwa zaledwie kilka dni, i kosztuje około 400 złotych.

Kurs na wózki widłowe w Gdańsku umożliwia zdobycie certyfikatu dla osób zamieszkałych w tym mieście i jego okolicy. Aby móc przystąpić do szkolenia, konieczne jest posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia, oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia kursu. Nie trzeba dysponować prawem jazdy ani badaniami psychologicznymi.

W trakcie szkolenia, kursanci przyswajają wiedzę teoretyczną o budowie i działaniu wózków widłowych. Następnie przystępują do praktycznej części kursu, ucząc się obsługi i kierowania pojazdami. Po zakończeniu nauki, odbywają egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Gdy zaliczy się go z pozytywnym wynikiem, otrzymują certyfikat zezwalający na prowadzenie wózków widłowych. Jest on wydawany bezterminowo, i akceptowany we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ponadto, umożliwia zdobycie dobrze płatnej pracy w wielu krajach.