Dlaczego warto uczyć pracowników przepisów ppoż?

Myśląc o szkoleniach, większość pracodawców ma na uwadze te dotyczące BHP lub kursy zawodowe, pomagające pracownikom w nabyciu nowych umiejętności. Niestety wciąż niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że obowiązkiem pracodawcy jest również zapoznanie pracownika z przepisami przeciwpożarowymi. Jest to istotne nie tylko z uwagi na wymagania prawne, ale również czyni z miejsca pracy przestrzeń znacznie bardziej bezpieczną. Jakie szkolenia i dlatego należy wykonywać?

Obowiązek szkoleń przeciwpożarowych i zapoznania pracownika z przepisami przeciwpożarowymi

Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi to obowiązek pracodawcy, wynikający między innymi z Kodeksu Pracy, art. 209 ust. 1 oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 (Dz.U.Nr 180, poz. 1860). Wynika z nich, że pracodawca nie tylko powinien zapoznać pracowników z przepisami, ale również przeprowadzić szkolenie praktyczne, którego celem jest zapoznanie pracowników z dostępnymi w zakładzie środkami ochrony przeciwpożarowej, sposobem ich użycia i środkom mającym na celu zapobieganie powstawaniu pożarów. Powinno ono również zaznajamiać ich z podstawowymi przepisami, w tym dotyczącymi odpowiedzialności za niepodjęcie działań, ale również dotyczącymi przejść, dróg pożarowych i obowiązku utrzymania ich w należytym stanie.

Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi – korzyści praktyczne

Choć wiele osób podchodzi do szkoleń jak do przykrego obowiązku, to wynika z nich praktyczna korzyść. Pracownicy znający przepisy są bardziej skłonni do ich przestrzegania, rozumieją bowiem, z czego one wynikają. Dzięki temu łatwiej o utrzymanie dróg ewakuacyjnych i sprzętu przeciwpożarowego w należytym stanie. Pracownicy znający przepisy wiedzą co dokładnie należy zrobić w razie pożaru, jak podjąć z nim walkę, jak się ewakuować. Mają również wiedzę na temat prewencji przeciwpożarowej, dzięki czemu sytuacje potencjalnie niebezpieczne zdarzają się zdecydowanie rzadziej.

Potrzebujesz przeszkolić Swoich pracowników? Sprawdź ofertę na https://bhp-praktyk.pl/

Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi – kto może to robić?

Choć samo zaznajomienie pracowników z przepisami nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, to najczęściej odbywa się ono podczas typowego szkolenia przeciwpożarowego, które wykonuje inspektor lub specjalista ochrony przeciwpożarowej, zatrudniony uprzednio przez pracodawcę. Oprócz zapoznania pracowników z przepisami, podczas takiego szkolenia uczy się ich w praktyce dbać o bezpieczeństwo, oraz zapoznaje się z dostępnymi lokalnie środkami zaradczymi.